Стање депозита


Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2019. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2019. године износе 2.222,3 милијарди динара (18,9 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2019. године:balance2019-11-18
У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 68% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 83% укупних депозита физичких лица. На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јул-септембар 2019. године (ИИИ квартал 2019. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за ИВ квартал 2019. године. Укупна премија за ИВ квартал 2019. године износи 1.021,1 милиона динара и 18,9 милиона евра (укупно 27,6 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2019. године). Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.9.2019. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.9.2019. године износе 2.222,3 милијарди динара (18,9 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.9.2019. године:

balance2019-09-30

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 68% укупних депозита.

Девизни депозити физичких лица чине 83% укупних депозита физичких лица.

На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јул-септембар 2019. године (ИИИ квартал 2019. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за ИВ квартал 2019. године. Укупна премија за ИВ квартал 2019. године износи 1.021,1 милиона динара и 18,9 милиона евра (укупно 27,6 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2019. године).

Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2019. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2019. године износе 2.088,5 милијарди динара (17,7 милијарди евра).

Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2019. године:

balance2019-03-31

У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 71% укупних депозита.

Девизни депозити физичких лица чине 84% укупних депозита физичких лица.

На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар-март 2019. године (I квартал 2019. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за II квартал 2019. године. Укупна премија за II квартал 2019. године износи 898,7 милиона динара и 18,1 милиона евра (укупно 25,7 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2019. године).

Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.12.2018. године

купни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.12.2018. године износе 2.041,6 милијарди динара (17,3 милијарди евра). Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.12.2018. године:balance2018-12-31
У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 69% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 84% укупних депозита физичких лица. На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду октобар-децембар 2018. године (IV квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за I квартал 2019. године. Укупна премија за I квартал 2019. године износи 868,7 милиона динара и 17,5 милиона евра (укупно 24,8 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2018. године). Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.9.2018. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.9.2018. године износе 1.934,2 милијарди динара (16,3 милијарди евра). Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.9.2018. године:balance2018-09-30
У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 89% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 72% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 85% укупних депозита физичких лица. На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јул-септембар 2018. године (III квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за IV квартал 2018. године. Укупна премија за IV квартал 2018. године износи 808,3 милиона динара и 17,2 милиона евра (укупно 24,0 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.9.2018. године). Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 30.6.2018. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 30.6.2018. године износе 1.914,2 милијарди динара (16,2 милијарди евра). Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 30.6.2018. године:balance2018-06-30
У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 89% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 72% укупних депозита. Девизни депозити физичких лица чине 86% укупних депозита физичких лица. На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду април-јун 2018. године (II квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за III квартал 2018. године. Укупна премија за III квартал 2018. године износи 771,5 милиона динара и 16,9 милиона евра (укупно 23,4 милиона евра, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 30.6.2018. године). Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.

Стање укупних и осигураних депозита на дан 31.3.2018. године

Укупни депозити физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица који се укључују у систем осигурања депозита на дан 31.3.2018. године износе 1.855,1 милијарди динара (15,7 милијарди евра). Преглед осигураних депозита по критеријуму депонената на дан 31.3.2018. године:balance2018-03-31
У рочној структури депозита највеће учешће имају депозити по виђењу и краткорочни депозити на које се односи 88% укупних депозита, док у валутној структури депозита највеће учешће имају девизни депозити на које се односи 73% укупних депозита. На основу стања осигураних депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица код банака у периоду јануар-март 2018. године (I квартал 2018. године), извршени су обрачун и плаћање редовне премије осигурања депозита за II квартал 2018. године. Прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.3.2018. године, укупна премија за II квартал 2018. године износи 2.713,9 милиона динара или 22,9 милиона евра. Све банке су измириле своје обавезе у предвиђеном року.Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2020 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.