За чланове


aod_zastinv

Овај део интернет презентације организатора Фонда за заштиту инвестиутора (у даљем тексту: Фонд) намењен је члановима Фонда ради доставе месечног извештаја ЗИ01 електронским путем.

Обавеза члана Фонда је да податке унесе најкасније до 15. у текућем месецу, за претходни месец, почевши од дана пријема у чланство, а све у складу са Инструкцијама за достављање података у форми месечног извештаја ЗИ01.

Према члановима који своју обавезу не испуне на време предузеће се радње из члана 5. Упутства о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса.


zahtev_cir


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2020 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.